taalontmoeting15

Wat we van jou als vrijwilliger verwachten

We verwachten dat je een affiniteit hebt met taal. Je motivatie komt voort uit de gedachte dat iedereen die wil participeren in ons land, de taal moet beheersen.

Vrijwillig betekent niet vrijblijvend. Je verzorgt volgens een rooster elke week tijdens één of twee dagdelen lessen van minstens 2 uur. In geval van afwezigheid doen je je best om een vervanger te vinden.

We verwachten je aanwezigheid op de vrijwilligersavonden. We verwachten ook dat jìj je leerbaar opstelt. Desgewenst kun je gebruik maken van een professionele coach die jou bezoekt in je lessen.