Ontmoetend leren

Stichting Taalontmoeting profileert zich met het motto: Ontmoetend Leren. Dat wil zeggen dat wij meer dan anderen de nadruk leggen op de gedachte dat de cursisten van en met elkaar kunnen leren. Een groot deel van de les gaat op aan conversatie. Er wordt wel gebruik gemaakt van een methode maar de lesstof heeft altijd een link met de praktijk. Dus we zullen eerder met elkaar een brief van de gemeente proberen te begrijpen dan bezig zijn met moeilijke grammatica. 

Dus: meer gesprek dan college
         meer praktijk dan theorie
         meer geluid dan stilte
         meer met elkaar dan alleen
         meer oefenen dan toetsen
         meer ontmoeten dan leren

Wat betreft de lessen gaan we ervan uit dat…

  1. alle taalvaardigheden spreken, schrijven, lezen en luisteren aan bod komen.
  2. een taal vooral gesproken wordt en dus aan ‘spreken’ en ‘luisteren’ extra aandacht wordt besteed.
  3. de lesstof uit de methode en het gebruik van eigen materiaal in balans zijn.
  4. grammatica gezien wordt ter ondersteuning en niet als doel op zich.
  5. de inbreng van de cursisten m.b.t. de lesstof zoveel mogelijk gehonoreerd wordt.
  6. deze zoveel mogelijk activerend gegeven worden d.w.z. dat instructie en conversatie in balans zijn.
  7. wat betreft de vocabulaire de frequentielijsten van “Taalcompleet” of “NT2 op maat” gebruikt worden.
  8. de uitkomst van toetsen alleen maar formatief gebruikt wordt (voor evaluatie)