Wie zijn wij?

Vrijwilligers
Stichting Taalontmoeting is een vrijwilligersorganisatie in hart en nieren. Dat is de kracht van de organisatie en dit zal zo blijven.
De vrijwilligers verdienen echter goede faciliteiten en ondersteuning en algemene aansturing is nodig om als geheel
dezelfde koers te varen, een uniforme aanpak te hanteren en kwaliteit te garanderen.
Dit doen de vrijwilligers van Taalontmoeting Gouda vooral onderling en met zo min mogelijk financiële middelen.
De ca 25 vrijwilligers en het door het jaar heen variërende aantal van 100 tot 150 deelnemers worden ondersteund door onze professionele beroepskracht Hayat Ahassad die onder meer de intakes verzorgt, lesroosters opstelt en onze eerste lijns contactpersoon is.

Deelnemers
De cursisten bij Taalontmoeting Gouda komen van over de hele wereld en willen zich vestigen in Gouda of omgeving.
Bij Taalontmoeting Gouda is iedereen welkom die ondersteuning van een vrijwilliger wenst.
Deelnemers worden in een groep ingedeeld op basis van het huidige taalniveau, de leerpotentie en de leerwens.
De aanpak is voor een deel van de cursisten gericht op het onderhouden van het taalniveau en voor een ander deel op groeien
naar een steeds hoger niveau. 
Deelnemers betalen een eigen bijdrage van € 16,- per maand voor één keer per week 2 uur les. Voor 2 keer per week 2 uur les betaal je € 32,- per maand. Deze bijdrage is belangrijk voor de binding van de deelnemers en draagt bij aan de kosten die de organisatie maakt.

De huidige groep vrijwilligers bestaat uit
Eugenie van Dijk
Bep Glissenaar
Barbara Jongkind
Tiny van Kersbergen
Leo van Meegersen
Marja Meurs
Adry Prins
Wijnie Verbree
Ria Versluis
Frederiek Wamelink
Jan Roelevink
Christoffel Kik
Claartje Verhey
Willie Oranje
Ien Reetra
Esther de Graaff
Tijs Bos

Bestuur Stichting Taalontmoeting
Paul van der Pol - Voorzitter
Gerard Remmerswaal - Penningmeester
Jan Roelevink - Bestuurslid
Ria Versluis - Bestuurslid

Kascommissie
Eugénie van Dijk
Leo van Meegersen

Wilt u ook Taalvrijwilliger worden?
Ervaring in het onderwijs is een pré, maar zeker niet noodzakelijk. Enthousiasme om deze leuke, diverse doelgroep te willen helpen met de Nederlandse taal is het meest van belang! U gaat eerst altijd een paar keer meelopen met een ervaren vrijwilliger om de sfeer te proeven. Wanneer u een eigen groep wat te spannend vindt, bestaat vaak de mogelijkheid om te assisteren in een groep.  Neem voor verdere informatie contact op met Hayat Ahassad via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Financiën
Stichting Taalontmoeting Gouda is een vrijwilligersorganisatie, maar zal altijd financiële middelen nodig hebben
om de activiteiten te kunnen organiseren. Jaarlijks wordt daarvoor financiële steun gevraagd van de Gemeente Gouda.
Op projectbasis wordt ook steun gevraagd bij fondsen. Stichting Taalontmoeting Gouda heeft geen winstoogmerk.

Algemeen nut beogende instelling (ANBI)
Stichting Taalontmoeting wil dat iedereen in Gouda en omgeving Nederlands kan spreken, lezen en schrijven.
De realiteit is echter dat een deel van de samenleving daar ondersteuning bij nodig heeft.
De doelstelling van Stichting Taalontmoeting is: "Mensen in Gouda en omstreken met elkaar verbinden en hun
persoonlijke ontwikkeling bevorderen door middel van de Nederlandse taal."
Wij willen dit doel bereiken door middel van taalcoaching door vrijwilligers aan anderstaligen. 

Beloningsbeleid
Vrijwilligers (inclusief bestuursleden) krijgen geen vergoeding. Alleen gemaakte onkosten worden vergoed.

Algemene info

Bank: NL 34 INGB 0006 5843 50
t.n.v. Stichting Taalontmoeting Gouda
Inschrijving Kamer van Koophandel: 60915811
RSIN: 854117647


mail: contact@taalontmoeting.nl
mob: 06 213 17 925

Bureau & Bestuur

Bureau 
H. (Hayat) Ahassad - Coördinator

Bestuur
P. M. (Paul) van der Pol  - Voorzitter
G.F.  (Gerard) Remmerswaal – Penningmeester
R. (Ria) Versluis - Glissenaar – Algemeen bestuurslid
J. (Jan) Roelevink – Algemeen bestuurslid

Hulp bij de Nederlandse taal?     Of taalvrijwilliger worden?     Bel of mail ons!
Telefoon: 06 21317925     Email: contact@taalontmoeting.nl