Wat we doen

Wij willen dat iedereen in Gouda Nederlands kan spreken, lezen en schrijven. 
Dat geeft een grotere kans op geluk, gezondheid en groei. 
Onze vrijwilligers geven daarom Nederlandse taalcoaching. Wil je beter Nederlands leren?
Elk jaar doen er 150 cursisten en 30 vrijwilligers mee. 

Cursisten komen uit o.a.: China, Syrië, Marokko, Turkije, Somalië, Eritrea, Hongarije en Polen.

Wij bedanken Gemeente Gouda en het Rabobank Gouwestreek (Coöperatief Dividend Fonds) voor het mogelijk maken van onze activiteiten.
Ook onze dank aan LEENE Communicatie die ons ondersteunt bij PR en communicatie. 

Algemene info

Bank: NL 34 INGB 0006 5843 50
t.n.v. Stichting Taalontmoeting Gouda
Inschrijving Kamer van Koophandel: 60915811
KvK: 60915811
RSIN: 854117647

Bestuur

S.J. (Sanne) van Viegen Looyé - Voorzitter
J.A. (Jan Aarnout) Boer - Penningmeester
E.S. (Liesbeth) Smeets - Algemeen bestuurslid
J. Vos (Jolande) - Algemeen bestuurslid

Het bestuur is volledig onbezoldigd.

Hulp bij de Nederlandse taal?

Of taalvrijwilliger worden?

Bel of mail ons!